Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 08-01-2023.
Kode Real Estate B.V. (hierna: Kode Real Eastate, Kodere of ‘wij’) verzamelt persoonsgegevens en gebruikt cookies op de website. Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om aan te geven dat wij privacy zeer serieus nemen. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Gegevensverwerking

Op verschillende manieren, bijvoorbeeld door onze website te gebruiken of wanneer je producten bij ons aankoopt, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan omschreven in deze privacy- en cookieverklaring, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, daarvoor een overeenkomst met jou hebben gesloten of daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Lees hieronder verder om per onderwerp meer informatie te krijgen over welke gegevens wij van jou voor dat doel verwerken.

Contact met ons opnemen

Op onze website hebben wij een contactformulier staan en op sommige plekken staat een informatie aanvraagformulier. Het formulier kun je gebruiken om contact met ons op te nemen. Daarnaast is het mogelijk om contact met ons op te nemen via social media, chat, e-mail of telefoon. Wij verwerken hiervoor de volgende gegevens:
* contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer);
* eventueel bedrijfsgegevens (zoals de bedrijfsnaam en het vestigingsadres);
* eventueel accountgegevens;
* eventueel je bestelgeschiedenis;
* de inhoud van je bericht.
Deze gegevens hebben wij nodig om je vraag of opmerking te kunnen beantwoorden. De gegevens bewaren wij voor dit doeleinde totdat het contact is afgerond en tot maximaal drie jaar daarna, voor het geval je nog aanvullende vragen hebt.

Review

Ervaringen met onze diensten die je deelt, worden met jouw toestemming op onze website gepubliceerd. Je kunt deze toestemming altijd intrekken. Bij de review verwerken wij de volgende gegevens:
* naam (openbaar);
* e-mailadres;
* inhoud van de review (openbaar).
De review bewaren wij op de website totdat de dienst uit ons assortiment verdwijnt, of als je je toestemming voor het plaatsen intrekt. Wij kunnen dan besluiten om de review te anonimiseren.
Doe je tevens mee aan onze winactie bij productreviews en heb je gewonnen? Dan kunnen wij jouw voornaam publiceren in onze nieuwsbrief, op onze social media pagina’s en op onze website zolang als relevant is nadat je hebt gewonnen. Wij hebben er belang bij dat onze volgers weten dat de actie door iemand is gewonnen.

Camerabewaking in onze panden

In onze panden kan gebruik worden gemaakt van camerabewaking om jouw en onze eigendommen en veiligheid te bewaken. De beelden die gemaakt worden, worden slechts geraadpleegd als er een gerede aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij een vermoeden van een misdrijf. De beelden zijn slechts voor enkele (leidinggevende) medewerkers toegankelijk en worden na 4 weken automatisch verwijderd.
Wanneer er sprake is van een vermoeden van een misdrijf, bijvoorbeeld diefstal of fraude, kunnen wij de beelden die betrekking hebben op het incident delen met de bevoegde instanties.

Statistieken

Wij houden statistieken bij. Hier gebruiken wij volledig anonieme of pseudonieme gegevens voor. Dit betekent dat de gegevens in de statistieken niet of nagenoeg niet meer herleidbaar zijn tot jouw persoonlijke gegevens. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang. Heb je bezwaar tegen het feit dat wij jouw gepseudonimiseerde gegevens gebruiken voor onze statistieken? Dan kun je hierover een e-mail sturen, zodat we jouw gegevens buiten beschouwing kunnen laten.

Profileren

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste online winkelervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals jouw accountgegevens, jouw (online en offline) aankoopgeschiedenis maar ook jouw surfgedrag op onze of externe websites op verschillende apparaten, zoals je computer, smartphone of tablet.
Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de website tonen, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen, op onze website maar ook in externe advertenties. Voor profilering hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk een direct marketingbelang. Wanneer ons belang niet opweegt tegen de inbreuk op jouw privacy, dan vragen wij eerst jouw toestemming voor profilering.
Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we op de website gebruik van cookies en vergelijkbare webtechnieken. Wij kunnen aan de hand van cookies bijvoorbeeld zien welke advertenties op externe websites aan jou zijn getoond en of jij ze hebt bekeken of niet, welke pagina’s je hebt bezocht, of je geïnteresseerd bent in kortingen en welke artikelen je hebt aangeklikt. Wil je meer weten over cookies? Lees dan verder.

Cookies

Op de website gebruiken we cookies en vergelijkbare webtechnieken. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Deze cookies verwerken in veel gevallen het IP-adres, het Cookie ID en technische informatie over het gebruikte apparaat. De gegevens (zoals hieronder beschreven) die uit de cookies voortkomen, kunnen wij ook gebruiken om een profiel van jou op te bouwen. Wij gebruiken de cookies en vergelijkbare webtechnieken om:
* functionaliteiten van de website mogelijk te maken (functionele of technische cookies);
* om onze partners een vergoeding uit te kunnen keren voor een succesvolle doorverwijzing (affiliate cookies);
* het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
* informatie te verzamelen over het surfgedrag van onze bezoekers en om advertenties aan te laten sluiten op voorkeuren van de websitebezoekers (advertentie cookies).
Wil je weten welke cookies wij gebruiken en waarom? Klik dan door naar de pagina met onze cookieverklaring voor een volledige beschrijving.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Wanneer je de website voor het eerst bezoekt, wordt er eerst een pop-up getoond waarin je kunt aangeven of en zo ja, welke cookies je accepteert. Voor puur functionele/technische, affiliate en sommige privacy-vriendelijk ingestelde analytische cookies hebben wij geen toestemming nodig. Deze staan daarom standaard aan. Op het moment dat je op akkoord klikt, geef je ons toestemming om de cookies en plug-ins te gebruiken conform jouw gemaakte keuzes in de pop-up en zoals omschreven in de cookieverklaring.
Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het dan niet meer mogelijk is om onze (volledige) website te bezoeken. De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van je site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van de browser raadplegen.

Vertrouwelijkheid & gegevensverstrekking aan derde partijen

Alle gegevens die wij verzamelen, of tot ons komen via de gebruikers van onze diensten, zullen wij vertrouwelijk behandelen. Zo zullen wij deze niet uitlenen, verhuren of verkopen aan derde partijen voor marketingdoeleinden van deze partijen. Om onze diensten te kunnen leveren, bestellingen af te handelen, maar ook om bijvoorbeeld aan garantieverplichtingen te voldoen bij een service aanvraag, is het nodig dat wij jouw gegevens doorgeven aan:
* betaaldienstverleners;
* online marketing bureaus;
* productleveranciers;
* externe trainers;
* ICT-dienstverleners;
* de leverancier van onze chat- en klantenservice-applicatie(s);
* transporteurs;
* de partijen die cookies plaatsen, zie hierboven;
* beheerder van sollicitatiesoftware.
Daarnaast zullen wij deze gegevens ook niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die je geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. We slaan je gegevens op in verschillende databases van leveranciers, waarbij we er zoveel mogelijk voor zorgen dat dit plaatsvindt op servers binnen de Europese Unie. Dit verlangen we ook van partijen met wie wij samenwerken. Wanneer jouw persoonsgegevens toch buiten de Europese Unie worden opgeslagen, zorgen wij er uiteraard wel voor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Met alle partijen die wij inschakelen hebben we overeenkomsten afgesloten om dit te waarborgen.
We zijn soms wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt voor:
* administratieve gegevens (factuur-, betaal- en bestelgegevens) voor de Belastingdienst;
* een vermoeden van fraude;
* een gerechtelijk bevel of vonnis.

Klant worden

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data
Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw
kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en
contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw
persoonsgegevens door EDR, zie: privacy-statement.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Onze website is bijvoorbeeld beveiligd middels een TLS-certificaat.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.
Je hebt de volgende rechten:
* uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
* inzage in de persoonsgegevens die we hebben;
* het laten corrigeren van fouten;
* het laten verwijderen van je (verouderde) persoonsgegevens;
* intrekken van toestemming;
* bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
* overdraagbaarheid van gegevens.
Kode Real Estate is verplicht jouw persoonsgegevens te verwijderen na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn of als wij jouw gegevens niet langer nodig hebben. Daarnaast kun je een verzoek tot verwijdering indienen. Indien je jouw gegevens wilt laten verwijderen (maar ook als je een ander verzoek hebt met betrekking tot jouw gegevens) kun je ons een e-mail sturen. Om er zeker van te zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen, vragen we om hierbij (zoveel mogelijk van) de volgende gegevens te verstrekken:
* NAW gegevens.
* Klantnummer(s).
* E-mailadres.
* Ordernummer, reparatienummer, webshop referentie.
* Welke gegevens er verwijderd, gewijzigd of overgedragen moeten worden.
We zullen jouw gegevens dan verwijderen, als dat redelijkerwijs mogelijk is. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als:
* je een lopende zaak hebt bij ons Customer Care Centre;
* je een openstaande bestelling hebt die nog niet of gedeeltelijk is verzonden;
* je een nog niet afgewikkelde schuld hebt bij Kode Real Estate, ongeacht de betalingswijze;
* de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@kodere.nl.
Kode Real Estate B.V.
Economiestraat 16,
6135 KV Sittard
Telefoon: +31 (0)475 210 957
KvK: 83367470